Nawigacja

Kontakt

 • Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łączniku
  Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łączniku. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Filipa Roboty w Łączniku, ul. Fabryczna 4a

  Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łączniku. Publiczna Szkoła Podstawowa w Pogórzu, Pogórze 162

  Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łączniku. Publiczne Gimnazjum
  im. Jana Kochanowskiego w Łączniku, ul. K. Świerczewskiego 79

  Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łączniku. Publiczne Przedszkole
  w Łączniku, ul. Fabryczna 4b

  Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łączniku. Publiczne Przedszkole w Łączniku z Oddziałem Zamiejscowym w Chrzelicach, Chrzelice 177

  Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łączniku. Publiczne Przedszkole w Łączniku z Oddziałem Zamiejscowym w Brzeźnicy,Brzeźnica 9

  Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łączniku. Publiczne Przedszkole w Łączniku z Oddziałem Zamiejscowym w Pogórzu, Pogórze 162
 • PSP Łącznik 774371292

  PSP Pogórze 774375424

  PG Łącznik 774376325

  PP Łącznik 774376378, 503 316 235

  PP Chrzelice 774376388

  PP Brzeźnica 513 106 053

  PP Pogórze 513 106 058

Niedziela 26.04.2015

Statistics

Ilość odwiedzin: 180309

Klub sportowy zaprasza

Wiadomości

 • Informacja dla rodziców

  Zgodnie z regulaminem świetlicy przy ZSP w Łączniku, w dni wolne od zajęć dydaktycznych
  (z wyłączeniem przerwy wakacyjnej i ferii zimowych),
  szkoła zapewnia opiekę świetlicową dla uczniów.
   Aby z takiej opieki skorzystać, rodzice/prawni opiekunowie winni złożyć u kierownika świetlicy lub w sekretariacie
  „Wniosek o opiekę nad dzieckiem w dniu wolnym od zajęć dydaktycznych” (załącznik).

  Wypełniony wniosek należy dostarczyć na trzy dni robocze przed danym dniem wolnym.

 • Zapisy do klas I Publicznej Szkoły Podstawowej i Szkoły Filialnej ZSP w Łączniku

  Ogłoszenie

  Zapisy do klas I Publicznej Szkoły Podstawowej i Szkoły Filialnej ZSP w Łączniku odbędą się w dniach 16.03.2015r. do 15.04.2015r. w sekretariacie szkoły ul. Fabryczna 4a 48-220 Łącznik.

   

  Kryteria zapisu uczniów spoza obwodu szkoły określone zostały w &36 Statutu ZSP w Łączniku

  Karta_zgloszenia_dziecka_do_szkoly.doc

 • Procedura rekrutacja dzieci do Publicznego Przedszkola w Łączniku oraz oddziałów zamiejscowych.Rok szkolny 2015/2016

  Zapisy do publicznego przedszkola i oddziałów zamiejscowych przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łączniku, dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat, zamieszkałych w obwodzie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łączniku, na rok szkolny 2015/2016 rozpoczną się2 marca 2015r. i potrwają do dnia 15.04.2015 r.

  Zainteresowani rodzice „Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola” mogą pobierać w przedszkolu i jego oddziałach zamiejscowych lub ze strony internetowej: www.psplacznik.edupage.org

 • REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W ŁĄCZNIKU I ODDZIAŁÓW ZAMIEJSCOWYCH

  Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. Z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z dnia 3 stycznia 2014r.).
  3. Statut Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łączniku.
  4. Uchwała nr V.28.2015 Rady Miejskiej w Białej, z dnia 30 stycznia 2015r., w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Biała

 • Klub sportowy zaprasza

 • DEKALOG MĄDREGO RODZICA

 • Najserdeczniejsze życzenia:

   

   

  Cudownych Świąt Bożego Narodzenia,

  Rodzinnego ciepła i wielkiej radości,

  Pod żywą choinką zaś dużo prezentów,

  A w Waszych pięknych duszach wiele sentymentów.

  Świąt dających radość i odpoczynek,

 • KONKURS NA NAJŁADNIEJSZY RYSUNEK BOMBKI BOŻONARODZENIOWEJ

 • KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZE CIASTECZKO BOŻONARODZENIOWE

 • Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej im. F. Roboty w Łączniku przy ZSP w Łączniku

  Olimpiady przedmiotowe:

  Jęz. niemiecki:

  1. W. Ernst (kl. VIa) - 1 miejsce na etapie gminnym; laureatka etapu wojewódzkiego Wojewódzkiej Olimpiady z Języka Niemieckiego- przygotowywała D. Haberecht
  2. M. Neurkich (kl.V) -2 miejsce na etapie gminnym; finalista etapu wojewódzkiego Wojewódzkiej Olimpiady z Języka Niemieckiego- przygotowywała I. Preusner

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łączniku
  Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łączniku. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Filipa Roboty w Łączniku, ul. Fabryczna 4a

  Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łączniku. Publiczna Szkoła Podstawowa w Pogórzu, Pogórze 162

  Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łączniku. Publiczne Gimnazjum
  im. Jana Kochanowskiego w Łączniku, ul. K. Świerczewskiego 79

  Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łączniku. Publiczne Przedszkole
  w Łączniku, ul. Fabryczna 4b

  Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łączniku. Publiczne Przedszkole w Łączniku z Oddziałem Zamiejscowym w Chrzelicach, Chrzelice 177

  Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łączniku. Publiczne Przedszkole w Łączniku z Oddziałem Zamiejscowym w Brzeźnicy,Brzeźnica 9

  Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łączniku. Publiczne Przedszkole w Łączniku z Oddziałem Zamiejscowym w Pogórzu, Pogórze 162
 • PSP Łącznik 774371292

  PSP Pogórze 774375424

  PG Łącznik 774376325

  PP Łącznik 774376378, 503 316 235

  PP Chrzelice 774376388

  PP Brzeźnica 513 106 053

  PP Pogórze 513 106 058

Galeria zdjęć