Nawigacja

Kontakt

 • Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łączniku
  Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łączniku. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Filipa Roboty w Łączniku, ul. Fabryczna 4a

  Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łączniku. Publiczna Szkoła Podstawowa w Pogórzu, Pogórze 162

  Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łączniku. Publiczne Gimnazjum
  im. Jana Kochanowskiego w Łączniku, ul. K. Świerczewskiego 79

  Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łączniku. Publiczne Przedszkole
  w Łączniku, ul. Fabryczna 4b

  Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łączniku. Publiczne Przedszkole w Łączniku z Oddziałem Zamiejscowym w Chrzelicach, Chrzelice 177

  Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łączniku. Publiczne Przedszkole w Łączniku z Oddziałem Zamiejscowym w Brzeźnicy,Brzeźnica 9

  Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łączniku. Publiczne Przedszkole w Łączniku z Oddziałem Zamiejscowym w Pogórzu, Pogórze 162
 • PSP Łącznik 774371292

  PSP Pogórze 774375424

  PG Łącznik 774376325

  PP Łącznik 774376378, 503 316 235

  PP Chrzelice 774376388

  PP Brzeźnica 513 106 053

  PP Pogórze 513 106 058

Poniedziałek 05.10.2015

Statistics

Ilość odwiedzin: 208379

Wymiana polsko - niemiecka 08.06.2015 - 12.06.2015

 

Wiadomości

 • S T A T U T ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO W ŁĄCZNIKU wrzesień 2015

 • OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŁĄCZNIKU

 • ZASADY I KRYTERIA PUNKTOWEGO OCENIANIA ZACHOWANIA w GIMNAZJUM

 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego to dzień, który zapada w pamięci każdego ucznia na bardzo długo a 1 września to powrót do szkolnej rzeczywistości i obowiązków.

 • INFORMACJE DOTYCZĄCE DOFINANSOWANIA DO ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW W RAMACH RZADOWEGO PROGRAMU „WYPRAWKA SZKOLNA” W ROKU SZKOLNYM 2015/ 2016

 • WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY w ŁĄCZNIKU

 • Regulaminy i dokumenty będące integralną częścią Statutu obowiązujące w ZSP w Łączniku:

  1. Statut ZSP w Łączniku  STATUT_2015.doc
  2. Wewnątrzszkolny System Oceniania    WSO_2015.doc
  3. Regulamin Wycieczek i Spacerów, gdzie znajdują się zasady organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych w szkole podstawowej, gimnazjum jak i przedszkolu w formie wyjazdów, spacerów i wy ...
 • WAŻNE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

  1. Fragment Statutu dotyczący odpowiedniego wyglądu ucznia w ZSP w Łączniku.  Fragment_WSO_dotyczacy_odpowiedniego_wygladu_ucznia.doc

   

  2. Fragment Statutu dotyczący korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w szkole. Korzystanie_z_telefonow_komorkowych_przezuczniow.doc

 • Sprawozdanie z wycieczki „Szlak Piastowski”

  W środę 13 maja br. Nasza klasa wybrała się na wycieczkę „Szlakiem Piastowskim” zorganizowaną przez p. Annę Kacprowicz i p. Pawła Ziębę. Po przyjeździe do Soplicowa spotkaliśmy się z naszą panią przewodnik, która pokazała nam plan na którym był kręcony film pt.: „Pan Tadeusz”. Następnie pojechaliśmy do pierwszej stolicy Polski – Gniezna. Zobaczyliśmy słynne Drzwi Gnieźnieńskie, które przedstawiają historię z życia Św. Wojciecha i oglądaliśmy piękne wnętrza Katedry. Po południu przepłynęliśmy tratwą na Wyspę Piastów , gdzie żył pierwszy władca Polski- Mieszko I. Opiekunowie pozwolili nam kupić pamiątki. Tak minął pierwszy dzień.

 • Informacja dla rodziców

  Zgodnie z regulaminem świetlicy przy ZSP w Łączniku, w dni wolne od zajęć dydaktycznych
  (z wyłączeniem przerwy wakacyjnej i ferii zimowych),
  szkoła zapewnia opiekę świetlicową dla uczniów.
   Aby z takiej opieki skorzystać, rodzice/prawni opiekunowie winni złożyć u kierownika świetlicy lub w sekretariacie
  „Wniosek o opiekę nad dzieckiem w dniu wolnym od zajęć dydaktycznych” (załącznik).

  Wypełniony wniosek należy dostarczyć na trzy dni robocze przed danym dniem wolnym.

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łączniku
  Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łączniku. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Filipa Roboty w Łączniku, ul. Fabryczna 4a

  Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łączniku. Publiczna Szkoła Podstawowa w Pogórzu, Pogórze 162

  Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łączniku. Publiczne Gimnazjum
  im. Jana Kochanowskiego w Łączniku, ul. K. Świerczewskiego 79

  Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łączniku. Publiczne Przedszkole
  w Łączniku, ul. Fabryczna 4b

  Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łączniku. Publiczne Przedszkole w Łączniku z Oddziałem Zamiejscowym w Chrzelicach, Chrzelice 177

  Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łączniku. Publiczne Przedszkole w Łączniku z Oddziałem Zamiejscowym w Brzeźnicy,Brzeźnica 9

  Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łączniku. Publiczne Przedszkole w Łączniku z Oddziałem Zamiejscowym w Pogórzu, Pogórze 162
 • PSP Łącznik 774371292

  PSP Pogórze 774375424

  PG Łącznik 774376325

  PP Łącznik 774376378, 503 316 235

  PP Chrzelice 774376388

  PP Brzeźnica 513 106 053

  PP Pogórze 513 106 058

Galeria zdjęć